Den uklare foreldrerollen

http://www.bt.no/meninger/kronikk/En-appell-til-foreldre-Var-voksen-3393544.html

image

Reklame