Den livsviktige leken!

Her en artikkel som er viktig, om frilekens verdi og voksenrollen i leken. Her snakkes om å beholde magi og improvisasjon-fremfor avsatt tid til voksenstyrt lek med innbakte læringsmål som noen foreslår. vern om barndommen!
Les artikkelen her!