Foreldremøte 15. februar 2018

imag6127Foreldremøte kl 18-19.30. Steinerpedagogikk og bevegelse.
Hvorfor barn trenger kroppsligbevegelse for å lære.

Vi får besøk av Ingrid Reistad fra Rudolf Steinerhøyskolen. Hun er Eurytmist, Steinerbarnehagelærer, høyskolelektor på barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen i Oslo. Har en Master i barn og bevegelse: Når barn etterligner bevegelser.

Reklame