En av grunnene til å velge naturmaterialer

Ethel Forsberg er tidligere generaldirektør for den svenske Kjemikalieinspeksjonen her uttaler hun seg om plastleker. Her

image

Reklame

Forskning på den digitale barndommen

nettbrett

Her er noen aktuelle artikler om bruk av digitale medier i barndommen. De bekrefter også mye av vår pedagogikk. Fordi vi blant annet mener at barna trenger sanseopplevelser knyttet til den naturlige verden, som er av kvalitativ art og varierte i sitt utrykk, for å fremme en sunn utvikling i barndommen.

Barneleger og psykiatere går hardt ut mot foreldre som lar smårollingene spille på nettbrett:

http://www.tv2.no/a/6521873

http://www.tv2.no/2014/04/20/nyheter/nettbrett/innenriks/5520748

Frode Barkved`s innlegg i klassekampen om viktigheten av fingerleker i barnehagen og digitale medier:

Klikk for å få tilgang til Ideer14oktober_Barkved.pdf

Hjerneforsker om nettbruk(se video under hvor han blir spurt om nettbrett i barnehagen):

http://www.nrk.no/kultur/hjerneforsker_-nettbruk-gjor-barna-dummere-1.12008862

Det er flere sider til saken, men her er også en annen barnehage(Fossegrenda i Trondheim) som prøver å være en motpol til det digitale samfunnet.

http://barnehage.no/pedagogikk/2015/02/-nettbrettet-gjor-barn-darligere-til-a-leke/

To interessante artikler fra barnehage.no

Relevante i forhold til vår pedagogikk fordi vi vektlegger i stor grad frilek, og fordi vi ønsker å se barnet, mennesket som noe som strekker seg langt utenfor ett hvert skjema og bokser. Der det du har med deg, den du er, er viktigere enn mangler på veien…

http://barnehage.no/pedagogikk/2015/01/-kartlegging-av-barn-er-krenkende/

http://barnehage.no/politikk/2015/01/hva-er-laring-om-ikke-lek/

God helg!