Overgang barnehage til skole

Barnehagen legger til rette for at barna får en trygg og god overgang til skolen. Det skjer gjennom kontakt med foreldre og skole – og gjennom besøksdager/førskoledager.

Plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole:

Plan overgang bhg til skole NY utgave (004]

Besøksdager /førskoledager våren 2021 ved Lillehammer Steinerskole.