Overgang barnehage til skole

Barnehagen legger til rette for at barna får en trygg og god overgang til skolen.                    Det skjer gjennom kontakt med foreldre og skole – og gjennom besøksdager/førskoledager.

Besøksdager /førskoledager våren 2020 ved Lillehammer Steinerskole.

  • Februar: Onsdag 12.02. kl 10
  • Mars: Mandag 09.03. kl 10
  • April: Fredag 24.04. kl 10
  • Mai: Onsdag 06.05. kl 10