Home

Ringelihorn Steinerbarnehage ligger i Hågåvegen 15 på Vingnes i Lillehammer.
Barnehagen har to avdelinger, Lillehorn fra 1-3år, og Storehorn fra 3-6år.

Barnehagen har en fin hage med store trær, jordgamme, høner og vår egen grønnsak – og urtehage, bærbusker og frukttrær. Det serveres varm mat fire ganger i uken, hvor unntaket er egen matpakke på turdag. Ringelihorn er en Debio sertifisert barnehage med 90 % økologiske matvarer. Det serveres varm mat fire ganger i uken, hvor unntaket er egen matpakke på turdag. Barnehagen ligger i direkte tilknytning til skog og mark.

Om steinerpdagogikken

Barnehagens verdigrunnlag

Målet for arbeidet i steinerbarnehagen er å legge et grunnlag i barna for utviklingen mot å bli frie, ansvarlige individer som utvikler sitt livs potensialer til beste for verden.

Grunnlaget for pedagogikken

Modellen vi jobber ut ifra kan betegnes som” forbilde– etterligning”, der praktisk talt alt i barnets omgivelser blir et forbilde. Alt som omgir barnet, hva og hvordan vi gjør ting, og også hvem vi er, tenker vi at barnet gjennomskuer.

Barnehageplass

Alle barnehagene i Lillehammer kommune samarbeider tett om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud gjennom blant annet samordnet opptak.