Barnehageplass

Hei!

Alle barnehagene i Lillehammer kommune samarbeider tett om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud gjennom blant annet samordnet opptak.

Ønsker du plass hos oss?

For å søke om barnehageplass – Gå inn på:

Visma Flyt Barnehage

Velg Ringelihorn Steinerbarnehage som førstevalg.

Lurer du på noe ift søknaden eller ønsker å komme på besøk –

Ta kontakt med barnehagen 612 56 596

Vår hjemmeside: Ringelihorn Steinerbarnehage – Velkommen til Ringelihorn Steinerbarnehage sin hjemmeside! La barn være barn!

For ytterligere informasjon – Gå inn på kommunens hjemmeside.

Foreldrebetaling pr 01.01.2021

Makspris for 100% plass 3230,- pr mnd, 11 mnd i året

Kostpris for 100% plass  500,- pr mnd, 11 mnd i året

Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nummer to
Det gis 100% søskenmoderasjon til barn nummer tre og fire

Redusert foreldrebetaling

Det er mulig for foreldre/foresatte å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for neste barnehageår.

Fra 01.01.21  er det fastsatt en inntektsgrense på kr. 592.167,- pr. husholdning for å få redusert foreldrebetaling og kr. 566.100,- for å få gratis kjernetid.

Søknadsskjema finnes også på hjemmesiden til kommunen.

Søknadsskjema+redusert+foreldrebetaling++og+gratis+kjernetid+rev+pr+01.01.2021.pdf