Barnehageplass

Hei!

Alle barnehagene i Lillehammer kommune samarbeider tett om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud gjennom blant annet samordnet opptak.

Ønsker du plass hos oss?

For å søke om barnehageplass – Gå inn på: http://www.lillehammer.kommune.no/ -gå deretter videre på linken «barnehage».

Velg Ringelihorn Steinerbarnehage som førstevalg.

Lurer du på noe ift søknaden eller ønsker å komme på besøk – Ta kontakt med barnehagen 612 56 596

Vår hjemmeside: ringelihorn@steinerbarnehage.no

For ytterligere informasjon – Gå inn på kommunens hjemmeside.

Foreldrebetaling pr 01.01.2018

Makspris for 100% plass 2 910,- pr mnd, 11 mnd i året

Kostpris for 100% plass  450,- pr mnd, 11 mnd i året

Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nummer to
Det gis 75% søskenmoderasjon til barn nummer tre og fire

 

 

Reklamer