Barnehageplass

Hei!

Alle barnehagene i Lillehammer kommune samarbeider tett om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud gjennom blant annet samordnet opptak.

Ønsker du plass hos oss?

For å søke om barnehageplass – Gå inn på:

https://barnehage.visma.no/lillehammer

Velg Ringelihorn Steinerbarnehage som førstevalg.

Lurer du på noe ift søknaden eller ønsker å komme på besøk –

Ta kontakt med barnehagen 612 56 596

Vår hjemmeside: http://www.ringelihornsteinerbarnehage.com

For ytterligere informasjon – Gå inn på kommunens hjemmeside.

Foreldrebetaling pr 01.01.2020

Makspris for 100% plass 3135,- pr mnd, 11 mnd i året

Kostpris for 100% plass  500,- pr mnd, 11 mnd i året

Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nummer to
Det gis 75% søskenmoderasjon til barn nummer tre og fire

Redusert foreldrebetaling

Det er mulig for foreldre/foresatte å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for neste barnehageår.

Det er ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen
Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Søknadsskjema finnes også på hjemmesiden til kommunen.

Søknadsskjema for Redusert foreldrebetaling