Barnehageplass

Alle barnehagene i Lillehammer kommune samarbeider tett om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud gjennom blant annet samordnet opptak.

For å søke om barnehageplass – Gå inn på: Visma Flyt Barnehage

Velg Ringelihorn Steinerbarnehage som førstevalg.

Lurer du på noe ift søknaden eller ønsker å komme på besøk – Ta kontakt med barnehagen 612 56 596

Vår hjemmeside: Ringelihorn Steinerbarnehage – Velkommen til Ringelihorn Steinerbarnehage sin hjemmeside! La barn være barn!

 

Foreldrebetaling pr 01.01.2023

Makspris for 100% plass 3000,- pr mnd, 11 mnd i året

Kostpris for 100% plass  500,- pr mnd, 11 mnd i året

Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nummer to
Det gis 100% søskenmoderasjon til barn nummer tre og fire

Redusert foreldrebetaling

Det er mulig for foreldre/foresatte å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for neste barnehageår.

 

https://www.lillehammer.kommune.no/foreldrebetaling.424472.no.html

Reklame