Grensesetting – veiledning – en vei til frihet?

Torsdag 24. oktober kl 18.00, på Lillehammer Steinerskole – Ønsker vi alle velkommen til foredrag av Bjørg Lobben Røed fra Aurora Steinerbarnehage. 

Som voksen er de et forbilde og en veileder i barnets liv, en hjelper på barnets vei til selvstendighet og frihet.

Alle som jobber med barn, er oppdragere og foreldre, kan bli mer bevisst på hvorfor vi setter eller ikke setter grensene som vi gjør. En ting er å beskytte barnet mot ting som er farlige, men vi kan vel alle også sette grenser uten å tenke helt over hva som ligger bak. Kan det være redsel for å miste kontrollen, eller redsel for å miste prestisje overfor andre? Eller er det fordi man ikke ser hva barnet prøver å fortelle og mistolker? Hvis vi bytter ut ordet grensesetting med veiledning, gjør ikke det noe med oss?

Å lære mennesket å bli
menneske i verden

VI skal lære barnet
Å spille på sitt fysiske instrument,
så det kan stemme inn livets toner
i harmoni med seg selv.
Vi skal lære barnet å plukke stjerner fra himmelen,
så det kan danse i tillit, med fantasi
Og med undring gjennom livets dans.
Vi skal lære barnet å forbinde seg med seg selv
Og verden. Vi skal lære barnet at tanken er fri,
Så det selv kan øse ut av
universets kunnskapsbrønn.
Vi skal se barnet med kjærlighetens hjertekraft
Så det kan lære å elske verden.

 

Reklame