Årsplan og vedtekter

Ta en titt på vår kalenderårsplan full av fine bilder og fyldig med informasjon om barnehagen vår og steinerpedagogikken.

Planleggingsdager 2021/2022

  • 2. august 2021
  • 3. januar 2022
  • 5 – 7. mai 2022
  • 27. mai 2022

Årsplan Ringelihorn nett

Informasjonshefte for Ringelihorn 2021– Kopi – Kopi – Kopi

KOMPETANSEPLAN FOR RINGELIHORN STEINERBARNEHAGE

Vedtekter REVIDERT 2015          

Barnehagen legger til rette for at barna får en trygg og god overgang til skolen. Det skjer gjennom kontakt med foreldre og skole – og gjennom besøksdager/førskoledager.

Plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole:

Plan overgang bhg til skole 2020.2021 ved Lillehammer Steinerskole.