Årsplan og vedtekter

Ta en titt på vår kalenderårsplan full av fine bilder og fyldig med informasjon om barnehagen vår og steinerpedagogikken.

Planleggingsdager 2021/2022

  • 2. august 2021
  • 3. januar 2022
  • 5 – 7. mai 2022
  • 27. mai 2022

Årsplan Ringelihorn 2021-22 HS

Informasjonshefte for Ringelihorn 2021– Kopi – Kopi – Kopi

KOMPETANSEPLAN FOR RINGELIHORN STEINERBARNEHAGE

Vedtekter REVIDERT 2015          

handlingsplan-for-et-godt-psykososialt-barnehagemiljo-revidert-2020-1-1

Barnehagen legger til rette for at barna får en trygg og god overgang til skolen. Det skjer gjennom kontakt med foreldre og skole – og gjennom besøksdager/førskoledager.

Plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole:

Plan overgang bhg til skole 2020.2021 ved Lillehammer Steinerskole.