Årsplan og vedtekter

Ta en titt på vår kalenderårsplan full av fine bilder og fyldig med informasjon om barnehagen vår og steinerpedagogikken.

Planleggingsdager 2022/23

  • 1. august 2022
  • 2. januar 2023
  • 27 – 29. april 2023
  • 19. mai 2023

Årsplan for Ringelihorn Steinerbarnehage 2022 og 2023

Informasjonshefte for Ringelihorn 2022-2023

KOMPETANSEPLAN FOR RINGELIHORN STEINERBARNEHAGE

Vedtekter Ringelihorn Steinerbarnehage

handlingsplan-for-et-godt-psykososialt-barnehagemiljo-revidert-2020-1-1

Barnehagen legger til rette for at barna får en trygg og god overgang til skolen. Det skjer gjennom kontakt med foreldre og skole – og gjennom besøksdager/førskoledager.

Plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole:

Plan overgang bhg til skole 2020.2021 ved Lillehammer Steinerskole.

plan-overgang-bhg-til-skole-2022 og 2023

 

Reklame