Nettbrett og lese-skrive læring

http://www.nrk.no/ytring/gir-nettbrett-bedre-leseopplaering_-1.12297825