Foreldreundersøkelsen 2018

IMG_9099http://www.barnehage.no/forskning/2018/disse-203-barnehagene-er-foreldrene-mest-fornoyd-med/

 

Reklame