Foreldremøte 15. februar 2018

imag6127Foreldremøte kl 18-19.30. Steinerpedagogikk og bevegelse.
Hvorfor barn trenger kroppsligbevegelse for å lære.

Vi får besøk av Ingrid Reistad fra Rudolf Steinerhøyskolen. Hun er Eurytmist, Steinerbarnehagelærer, høyskolelektor på barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen i Oslo. Har en Master i barn og bevegelse: Når barn etterligner bevegelser.

Foredrag ved Marianne Tellmann på Steinerskolen i Lillehammer

Lillehammer Steinerskole har den store glede å ønske alle foresatte ved skolen og barnehagen samt andre interesserte velkommen til foredrag ved Marianne Tellmann, tirsdag 15. november kl. 18.30 i salen.
Tema: Metoder i Steinerskolen: Rom for bredde, tid til fordypning
Marianne Tellmann har vært klasselærer ved Steinerskolen i Vestfold 1980-1998, og har undervist i norsk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, hvor hun har vært studieleder for lærer- og førskolelærerutdanningen. Hun har nettopp gitt ut lesebok for 3. klasse.